2PI LEADERSHIP – Professionelt fagligt netværk for ledere på alle niveauer.

2PI LEADERSHIP

Professionelt fagligt netværk for ledere på alle niveauer.

Hvis du kan nikke genkendende til følgende..

– Du står med et dagligt ansvar som leder.
– Du har viljen til at dele faglig viden og bidrage med aktiv sparring og erfaringsudveksling.
– Du har ønsket om at udvikle dine kompetencer som leder og som menneske.

Så er du meget velkommen til introaften af 2PI LEADERSHIP torsdag d. 24. august 2017 kl. 18.00 på Tømrervej 10, 6710 Esbjerg V., hvor Michael Olesen vil forestå mødeledelsen og introducere 2PI LEADERSHIP for deltagerne.

Du kan tilmelde dig lige her eller direkte på mail: pp@2pilocalnetwork.dk

Hvorfor 2PI Leadership

I 2PI Leadership tror vi på, at mennesker har fortjent at have succes, og at det er lederens opgave i enhver organisation, at sørge for at medarbejderne og virksomheden har succes. Det er vores overbevisning, at medarbejdere som trives, er den bedste mulighed for at vores virksomhed får succes.

Derfor er vi i 2PI Leadership fokuseret på at have kontrol over morgendagen, og vil ikke nøjes med at forestille os fremtiden for virksomheden – men vil være lederne som skaber den!

Vi tager ansvaret for virksomhedernes forandringer og skaber klarhed omkring, hvilke beslutninger vi selv skal træffe, og hvilke beslutninger der skal uddelegeres til medarbejderne. Vi trives som talentudviklere der udvikler medarbejderne, engagerer dem og sikrer os, at de yder deres allerbedste. Vi skaber den rette balance mellem de hårde krav og de bløde værdier.

I 2PI Leadership er vi mange som arbejder for at alle hver i sær får succes i rollen som leder. Gennem faglige drøftelser af vores hverdagsproblemer udfordrer og udvikler vi hinanden i ledelsesrollen, gennem cases vender vi specifikke situationer og ledelsesområder, og slår bro mellem de ting vi eventuelt har lært på kurser, og den hverdag som vi har.

2PI Leadership giver:

  • Et trygt og fortroligt rum til afklaring af personlige og faglige ledelsesudfordringer.
  • Et netværk af ligesindede, som altid er til rådighed.
  • En professionel mødeledelse og facilitering.
  • Stærk faglig sparring når du har behov.
  • Støtte og inspiration til håndtering af specifikke situationer.
  • Personlig udvikling, inspiration og nye ledelsesredskaber.