Michael Jacob Olesen
Mødeleder i 2PI Leadership

Michael har mere end 20 års erfaring som leder fra Forsvaret, hvor specielt forandringsledelse har været i fokus. Michael har således haft en central og meget aktiv rolle i opbygningen af nye enheder og værdikæder, forandring af allerede eksisterende enheder til opsplitning og nedlæggelse af enheder.

Som en af de ledere i Forsvaret der har haft et ansvar i de mange forandringer som er sket gennem de sidste 20 år, har Michael opbygget en stor viden og erfaring med ledelse og kommunikation, organisations- og kompetenceudvikling samt projekthåndtering.

Som et led i optimeringsprocessen indenfor mange af projekterne er Michael endvidere uddannet og anvendt indenfor både LEAN og Kvalitetsledelse.

Af særlige resultater kan nævnes:

  • Opbygning af Flyvevåbnets STINGER kapacitet (ny værdikæde).
  • Digitalisering af HAWK systemet (forandring af eksisterende organisation).
  • Opbygning af Mission Support ved Fighter Wing (ny værdikæde).
  • Modernisering af Flyvevåbnets Efterretningsvirksomhed (forandring af eksisterende organisation).
  • Nedlæggelse af Combat Support Wing.
  • Opbygning af Joint Movement and Transportation Organization (forandring af eksisterende organisation).

Endvidere har Michael stor erfaring som coach og mentor for ledere i Flyvevåbnet.