Værdiskabende mødeindlæg om talentudvikling i Esbjerg d. 22. jan. og d. 12. feb. 2019

Værdiskabende talentudvikling i jeres virksomhed

 

Din oplægsholder Lars S. Mortensen – Fremmer talent i organisationer, mennesker og teams

Alle virksomheder rummer talent. Mange steder er det blot ikke forløst. Siigurd kommer og kort introducere nogle evidensbaserede greb, der afdækker og styrker uforløste potentialer hos medarbejdere.

I kommer selv til at arbejde i små grupper med disse greb og dermed får fornemmelsen af, hvordan I som ledere kan forløse talentet. Organisatorisk, menneskeligt og i de teams jeres medarbejdere indgår i. Og hør også om hvordan gevinsten kan aflæses i form af et forstærket lederskab og et højere medarbejderengagement.

 

 

Hvem er Lars Sigurd Mortensen og Siigurd

Lars Sigurd Mortensen rådgiver og hjælper mennesker og deres virksomheder med synliggørelse af talenter og potentialer inde i virksomheden, som igennem implementeringen af evidensbaserede greb kan udnyttes optimalt i organisationen.

Se mere på siigurd.dk

 

 

 

Du kan tilmelde dig som gæst lige her.