MEDLEMS-
TILBUD

O2 – Ny ilt til mennesker og bundlinjer v. Leo Oehlenschlæger

20% På udvalgte værktøjer til dig der skal sælge

SalesKey Report – En analyse af din salgsparathed og mentale salgsbarrierer .

Adfærdsprofil – giver dig et billede af din egen foretrukne adfærdstendens.

Du er altid velkommen til at kontakte Leo Oehlenschlæger, hvis du har spørgsmål.

Du finder Leo Oehlenschlæger kontakt informationer her

SalesKey Report

En SalesKey Report giver værdifuld information bl.a. om din motivation, målorientering, salgsparathed og mentale salgsbarrierer.
Den viden vil hjælpe dig til at få en bedre forståelse af dig selv, og hvilke udviklingsområder du med fordel kan udforske og udvikle.

Forløbet (testen og tilbagemeldingen) tager udgangspunkt i de fire beskrevne niveauer:

1. Sælgerens fundament
For at have et godt udgangspunkt som sælger er det vigtigt, at sælgeren har den fornødne energi og klare mål. Dernæst er opgaven at spilde mindst muligt af energien på uproduktive tiltag. Områderne her er motivation, klare mål, fokus, positiv rolleopfattelse, fokus på muligheder, fokus på kundens behov mv.

2. Træningsomkostninger
Hvor meget (penge og andre ressourcer) behøver virksomheden at bruge på træning og instruktion?

3. Sælgerens måde at sælge på
Hvor godt tilpasser sælgeren sig? Hvordan spiller sælgeren sammen med kunderne? Hvordan styrer sælger salgsprocessen?

4. Sælgerens produktivitet
Adfærdsparametre, som øger produktiviteten, f.eks. telefon, henvisninger, status, præsentation, netværk og canvas.

Det praktiske forløb
• Du inviteres til at svare på Sales-Key-testen.
• Resultatet af Sales¬Key-testen sammenskrives af O2.
• O2 ved Leo Oehlenschlæger giver en individuel tilbagemelding
• Udarbejdelse af en individuel udviklingsplan – realisering af potentialet

Prisen
1 stk. SalesKey med rapport, en tilbagemelding med udarbejdelse af en individuel udviklingsplan. En opfølgende samtale 3 måneder efter udgør Kr: 5.450,- plus moms.

Din medlemspris på en SalesKey report: 4.360,00 kr. plus moms

Adfærdsprofilen

En adfærdsprofil giver dig et billede af din egen foretrukne adfærdstendens.
Alle mennesker indeholder disse adfærdstendenser – men i forskellig styrke.

De fire tendenser er:

1. Vil gerne styre deres omgivelser; ønsker at nå mål og opnå resultater (kaldet rød adfærd).
2. Vil gerne være i centrum; er nytænkende, udadvendte og gode til at overbevise andre (kaldet gul adfærd).
3. Søger samarbejde, der har menneskeligt fokus; er sociale og foretrækker harmoni (kaldet grøn adfærd).
4. Søger kendte rammer; er omhyggelige; har fokus på præcision og faglighed (kaldet blå adfærd).

Eksempel på en adfærdsprofil  

Tilbagemeldingen på adfærdsprofilen tager udgangspunkt i resultatet af din besvarelse, som vi kobler sammen med din hverdag. Vi kikker på hvordan du kan bruge dine styrker endnu mere i hverdagen, til at nå dine mål og til at have en god dag, hvor du trives, skaber resultater og er godt tilfreds.

Det praktiske forløb

  • Du inviteres til at svare på en adfærdsprofiltest.
  • Resultatet af adfærdsprofilen sammenskrives af O2, med afsæt i dine ønsker f.eks. ud over alm. adfærd også om ledelse, salg, motivation, din robusthed osv.
  • O2 ved Leo Oehlenschlæger giver en individuel tilbagemelding og sparrer med dig om, hvordan du bedst kan bruge dine styrker.

Prisen

1 stk. adfærdsprofil med rapport, en tilbagemelding med sparring om brug af dine styrker Kr: 2.750,- plus moms.

Din medlemspris på en adfærdsprofil: 2.200,00 kr. plus moms

© Copyright - 2PI Local Network | CVR: DK-32040381