HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse handels- og leveringsbetingelser gælder for erhvervsdrivendes køb ydelser, medlemskaber og kurser, både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af 2PI (kaldet 2PI Local Network).

www.2pilocalnetwork.dk ejes og drives af 2PI, Isbjørnevej 103, 6715 Esbjerg, CVR-nr. 32040381.

KONTAKT

Kontakt os hurtigst via pp@2pilocalnetwork.dk eller ring på 2228 8735

YDELSER OG PRODUKTER

2PI leverer tjenesteydelser i form af medlemskaber af erhvervsnetværk, rådgivning og sparring vedr. personlig udvikling og udvikling af virksomheders potentiale.

Som kunde hos 2PI kan du købe rådgivning og andre tjenesteydelser både som enkeltstående opgave og som abonnementsaftale. Enkeltstående rådgivningsopgaver, foredrag og lignende er reguleret af vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser. Abonnementsaftaler er herudover reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

PRISER

2PI henvender sig udelukkende til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. 2PI forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter. Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

BETALING

Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

Ved særskilt aftale herom kan betaling ske til vores bankkonto: Reg. 1686 – Kto. 3222593866

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

KØB OG LEVERING AF DIGITALE YDELSER

Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse/faktura via den oplyste mailadresse.

Køber du et produkt, der alene kan tilgås online, vil du ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Du vil herefter kunne logge ind og straks benytte produktet.

Emailadressen kan altid selv ændres via “din profil”, når du er logget ind i Simplero.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Foredrag, rådgivning og andre ikke-digitale ydelser aftales direkte med 2PI, herunder leveringstidspunkt og-sted.

Ved framelding mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

I tilfælde af, der er tildelt bonusprodukt i forbindelse med et køb, debiteres prisen for bonusproduktet ved refusion. Er prisen for bonusproduktet højere end dét beløb der skal krediteres, udstedes faktura på resterende beløb.

UDSKYDELSE, FLYTNING ELLER AFLYSNING

2PI forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold. Vi forbeholder os ret til at udskyde de senest tilmeldte i tilfælde af overtegning, og hvis deltagerantallet omvendt bliver mindre end forudsat, forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse kurset.

Kan deltagelse heri ikke lade sig gøre, vil du få det indbetalte beløb refunderet.

BRUGSRET TIL PRODUKTER OG YDELSER

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører 2PI.

Når du køber et produkt eller en ydelse, opnår du mulighed for at tilgå det købte materiale via 2PI Local Network’ hjemmeside. Materialet kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med 2PI.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos 2PI.

Konstaterer 2PI, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Køber du et af 2PI’ produkter som privat forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk, at der som udgangspunkt ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse eller et produkt, kan du vælge enten at skrive til pp@2pilocalnetwork.dk eller ringe til Pernille Plambeck på 2228 8735.

SÆRLIGT OM OPRETTELSE AF ABONNEMENT

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig en af abonnementsydelserne PREMIUM eller PROFESSIONEL hos 2PI Local Network. Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem. Som medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder.

Tilmelder du dig et af ovennævnte abonnementer, er der tale om en abonnementsaftale, der løber videre, indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på https://2pilocalnetwork.dk. Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

2PI forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver 2PI et rimeligt varsel.

Du har adgang til medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for følgende oplysninger:

virksomhedens navn og CVR-nummer

brugerens navn og mailadresse

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som medlem, modtager du to mails: en velkomstmail med information om abonnementet fra 2PI Local Network og en mail med login-oplysninger fra Simplero, som er vores abonnementsplatform.

BRUG AF ABONNEMENTSPLATFORMEN 2PI Local Network

Som medlem får du en personlig, ikke-eksklusiv adgang til brug af abonnementsplatformen SignUp Success. Denne adgang giver dig udelukkende adgang til SignUp Success som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. SignUp Academy har ikke adgang til brugernes adgangskoder. Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.

MEDLEMSFORDELE OG KØB AF ENKELTSTÅENDE OPGAVER

Som medlem af 2PI Local Network PREMIUM eller PROFESSIONEL har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver og produkter med rabat. Rabatten afhænger af din abonnementstype. 2PI forbeholder sig ret til at ændre på rabatter med et rimeligt varsel.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for 2PI, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til abonnementsplatformen skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via dit login.

Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

Abonnementet betales enten månedsvis eller årligt. Begge typer abonnement betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.

2PI fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen under det købte produkt. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til 2PI. Af sikkerhedsmæssige kan abonnementet ikke annulleres på anden vis.

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

2PI forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt 2PI suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Hos 2PI mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

2PI, alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold.

Have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder

Vil straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt.

Du accepterer at underrette 2PI i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER FOR FORBRUGERE

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos 2PI kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse pp@2pilocalnetwork.dk

LOVVALG OG VÆRNETING

Uoverensstemmelser mellem 2PI og dig om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Esbjerg og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret maj 2020. 2PI tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.